ไตเสื่อม, ปรับค่าไตให้ดีขึ้น, บำรุงรักษาไต,
แก้เบาหวาน, ลดน้ำตาลในเลือด

_________

ตำรับยาสมุนไพรสูตรบ้านหมอละออง ประกอบด้วย พลูคาว, รากถั่วแระผี, หน่ออ้อ, หญ้าดอกขาว, เหง้าสับปะรด, หญ้างวง ช้าง, หญ้าหนวดแมว,
หญ้าใต้ใบ, รากไทรย้อย และตัวยาอื่นๆ ที่มีสรรพคุณสำหรับดูแลผู้มีปัญหาไตเสื่อม, ผู้ที่ต้องล้างไต-ฟอกไต และทำความสะอาดล้างพิษไต
บำรุงกระตุ้นเตือนไตให้ทำงานเป็นปกติ ขับล้างสิ่งสกปรก ที่ตกค้างในไต ป้องกันไตเสื่อมและบำรุงไต ให้แข็งแรง
จะได้ไม่เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาอีกทั้งแก้เบาหวาน ลดน้ำตาลในเลือดได้ผลเป็นอย่างดี 
แก้ปัสสาวะขัดกะปริบกะปรอย และปัญหาการปัสสาวะไม่เป็นปกติ ปัสสาวะเป็นฟอง ฯลฯ